,

Sound Cushions

Genom att hoppa på eller springa över en serie ljudkuddar framkallas ljud i olika tonlägen. Eftersom kuddarna förankras med enkla anordningar istället för fasta fundament, kan kuddarna omplaceras när som helst, vilket ger möjlighet till helt nya tonserier.

Mer information

Artikelnummer

9.02410 Sound Cushions

Längd

0,55 m

Bredd

0,55 m

Akustisk effekt

Medium

Känslighet

Något känslig för vandalism

Övervakning

Ej nödvändigt

Informationstavla

Ingår ej, finns som tillval.

Design

Dorband / Thiele

9.02410 Sound Cushions

Ritning