Miljöpolicy

stegen mot Hållbarhet

Vi på Stiliom är engagerade i att driva vår verksamhet på ett sätt som minimerar vår påverkan på miljön och främjar hållbar utveckling. Vår miljöpolicy är en vägledning och påminnelse om vårt åtagande att ständigt sträva efter de mest miljövänliga lösningarna i alla delar av vår verksamhet.

Vi är medvetna om att våra produkter kan ha en betydande inverkan på miljön, och vi tar ansvar för att minimera denna påverkan. Genom att samarbeta med leverantörer som använder innovativa tillverkningsmetoder, väljer material med omsorg och främjar energieffektivitet i processer, strävar vi efter att minska vår resursförbrukning och utsläpp av växthusgaser.

Vi prioriterar miljömässigt ansvarsfulla leverantörer och samarbetspartners som delar vår vision om hållbarhet och tar aktivt steg för att minska sin egen miljöpåverkan. Vi väljer transportörer som har tydliga och efterlevda miljöarbetsrutiner för att minimera transporternas negativa miljöeffekter.

Vår miljöpolicy är en ledstjärna för företagets anställda och vi arbetar för att kontinuerligt förbättra vår prestation genom att fastställa och övervaka miljömål och att följa relevant miljölagstiftning och andra krav som vi förbinder oss till.

Tillsammans strävar vi efter att vara en föregångare inom vår bransch när det gäller miljömedvetenhet och hållbarhet. Vi är fast beslutna att agera med ansvar och omsorg för miljön, och vi kommer fortsätta att göra vårt bästa för att bidra till en bättre och mer hållbar morgondag.

Miljöpolicy

stegen mot Hållbarhet

Vi på Stiliom är engagerade i att driva vår verksamhet på ett sätt som minimerar vår påverkan på miljön och främjar hållbar utveckling. Vår miljöpolicy är en vägledning och påminnelse om vårt åtagande att ständigt sträva efter de mest miljövänliga lösningarna i alla delar av vår verksamhet.

Vi är medvetna om att våra produkter kan ha en betydande inverkan på miljön, och vi tar ansvar för att minimera denna påverkan. Genom att samarbeta med leverantörer som använder innovativa tillverkningsmetoder, väljer material med omsorg och främjar energieffektivitet i processer, strävar vi efter att minska vår resursförbrukning och utsläpp av växthusgaser.

Vi prioriterar miljömässigt ansvarsfulla leverantörer och samarbetspartners som delar vår vision om hållbarhet och tar aktivt steg för att minska sin egen miljöpåverkan. Vi väljer transportörer som har tydliga och efterlevda miljöarbetsrutiner för att minimera transporternas negativa miljöeffekter.

Vår miljöpolicy är en ledstjärna för företagets anställda och vi arbetar för att kontinuerligt förbättra vår prestation genom att fastställa och övervaka miljömål och att följa relevant miljölagstiftning och andra krav som vi förbinder oss till.

Tillsammans strävar vi efter att vara en föregångare inom vår bransch när det gäller miljömedvetenhet och hållbarhet. Vi är fast beslutna att agera med ansvar och omsorg för miljön, och vi kommer fortsätta att göra vårt bästa för att bidra till en bättre och mer hållbar morgondag.