,

Rotating Discs

Betraktaren snurrar försiktigt på skivan och tar sedan ett steg tillbaka. När man tittar på skivan skapar ögat aktivt och automatiskt kompletterande och polära motbilder. Som ett resultat av Rotating Discs rörelse kan betraktaren se dynamiska och i vissa fall tredimensionella effekter skapade av ögats intryck av mönstret på de roterande diskarna.

Rotating Disc finns i ett antal olika varianter, med olika mönster, med stativ i antingen trä eller rostfritt stål alternativt utan stativ för upphängning mot en vägg.

Under fliken ”Stativ” ser du varianten Rotating Disc i form av ”Spiral” illustrerad med de tre typerna av stativ som finns tillgängliga. Det är benstativ i ek, benstativ i rostfritt stål och utan benstativ, för väggmontage. Benstativen är identiska för samtliga Rotating Discs oavsett typ.

I fliken ”Varianter” ser du bilder, beskrivning och artikelnummer på de olika mönstren som finns tillgängliga att få på Rotating Disc. Varje disk finns illustrerad en gång men med artikelnummer för alla tre infästningssituationer. Här kan du även ladda ner samtliga dwg-filer.

Mer information

Artikelnummer

10.22100 mfl Rotating Disc

Höjd

2,2 m

Djup

0,3 m

Diameter, disk

1,2 m

Känslighet

Något känslig för vandalism

Övervakning

Ej nödvändigt

Informationstavla

Rekommenderas, ingår ej

Material

Ek alternativt rostfritt stål EN1.4301

Design

W. Graubner enligt H. Kükelhaus

Tillgängliga typer av stativ, Richter Rotating Disc

Stativ i ek

Stativ i rostfritt stål

Utan stativ, för väggmontage

Tillgängliga varianter av Richter Rotating Discs:
(benstativ i ek, benstativ i rostfritt stål, för väggmontage)

10.22100, 10.22105, 10.22150 Rotating Disc Spiral
10.22800, 10.22805, 10.22850 Rotating Disc Spiral 2


Beskrivning
När man sätter disken i rotation medsols upplevs det som att spiralen växer sig större och större. Om man istället väljer att sätta den i rotation motsols upplevs den motsatta effekten, ett vidgande hål. Om man efter att ha betraktat spiralen i rörelse för en stund, vänder bort blicken mot omgivningen kommer denna att upplevas växa eller minska i kontrast till den rörelseeffekt man nyss betraktat på spiralen.
Dwg-filer
10.22100.dwg
10.22105.dwg
10.22150.dwg
10.22800.dwg
10.22805.dwg
10.22850.dwg

10.22200, 10.22205, 10.22250 Rotating Disc Funnel
10.22500,10.22505, 10.22550 Rotating Disc Funnel 2


Beskrivning
Mönstret på den här varianten av Rotating Disc skapar en illusion av en roterande kon. Den roterande konen upplevs oavsett betraktningsvinkel och tycks växa ut från diskens sidor. Effekten är en följd av ögats försök att hitta ett virtuellt centrum i det assymetriska mönstret. Det enda sättet att uppnå detta är att skapa en tredje dimension, där mönstret växer ut till en kon i riktning mot betraktaren.
Dwg-filer
10.22200.dwg
10.22205.dwg
10.22250.dwg
10.22500.dwg
10.22505.dwg
10.22550.dwg

10.22300, 10.22305, 10.22350 Rotating Disc Pulsation
10.22600, 10.22605, 10.22650 Rotating Disc Pulsation 2
10.22700, 10.22705, 10.22750 Rotating Disc Pulsation 3Beskrivning
Med pulsation får man ett mönster som, i enlighet med dess namn, pulserar i storlek över den roterande diskens yta. Det inre, fyrkantiga mönstret verkar i kontrast med de yttre, mer cirkulära linjerna och skapar denna effekt av pulsation.
Dwg-filer
10.22300.dwg
10.22305.dwg
10.22350.dwg
10.22600.dwg
10.22605.dwg
10.22650.dwg
10.22700.dwg
10.22705.dwg
10.22750.dwg

10.22400, 10.22405, 10.22450 Rotating Disc Colour Disc

Beskrivning
Med det färgade mönstret på Colour Disc kan man uppleva en mycket tydlig kontrasteffekt i färger. De blåa och gula tårtbitarna skapar först ett grönt mönster när skivan sätts i rotation för att sedan gå mot komplementfärgen till grönt, rött.
Dwg-filer
10.22400.dwg
10.22405.dwg
10.22450.dwg

Produktdokument