Inkludering

GRÄNSLÖS GEMENSKAP

Vi på Stiliom jobbar ständigt för att bidra till en mer inkluderande värld. Tillgänglighet i offentlig miljö är ett viktigt och nödvändigt koncept för att säkerställa att alla människor, oavsett funktionsnedsättningar eller begränsningar, kan delta fullt ut. Det handlar om att skapa en inkluderande och jämlik miljö där alla kan trivas på offentliga platser utan hinder eller diskriminering.

Vi förespråkar att forma tillgängliga offentliga miljöer för att möta behoven hos personer med olika funktionsnedsättningar. Detta kan innebära att tillhandahålla rullstolsanpassade ramper, tydlig information, hörselteknik, enklare språk och visuell tydlighet.

Inkluderande miljö

Alla är välkomna!

Att utbilda människor om vikten av tillgänglighetsanpassade offentliga miljöer är av avgörande betydelse för att skapa en inkluderande publik plats där alla kan delta. En ökad medvetenhet om behovet av tillgänglighet bidrar till en förbättrad livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar och främjar jämlikhet och respekt för individens rättigheter.

En grundläggande aspekt av detta är att förstå att tillgänglighet handlar om mycket mer än bara att installera ramper eller hissar. Det handlar om att skapa en miljö där människor med olika funktionsnedsättningar kan förflytta sig, kommunicera och delta på ett självständigt och värdigt sätt. 

Genom att betona fördelarna med tillgänglighetsanpassade offentliga miljöer kan vi belysa att det inte bara är personer med funktionsnedsättningar som gynnas. En tillgänglig miljö är gynnsam för alla, oavsett om det handlar om föräldrar med barnvagnar, äldre personer med begränsad rörlighet eller personer som tillfälligt har en skada eller sjukdom. Det är en investering i samhället som gör det möjligt för människor att mötas, oavsett individuella förutsättningar.

Inkluderande lekmiljö

lek utan begränsningar

lek utan 
begränsningar

En viktig aspekt av en inkluderande lekplats är social integration och möjligheten för alla barn att interagera och leka tillsammans. Det kan innebära att skapa sittplatser och områden där barn och vuxna kan samlas och delta i leken. Det kan även inkludera integrerade lekredskap som främjar samarbete, kommunikation och ömsesidig förståelse.

En inkluderande lekplats tar hänsyn till att varje barn är unikt och har olika behov och intressen. Genom att erbjuda en bred variation av lekmöjligheter och skapa en miljö där alla barn kan känna sig välkomna och inkluderade, främjar en inkluderande lekplats lärande, vänskap och glädje för alla barn oavsett deras förmågor.