, ,

Forest Fountain

Forest Fountain ger barnen möjlighet att uppleva ett brett spektrum av rumsliga och sensoriska effekter med vatten som medium. Detta som direkt följd av barnens egna fysiska aktiviteter.

Höjden på stammarna och längden på rörledningarna är optimerade för bästa möjliga effekt av de föränderliga former och strukturer som munstyckena skapar.

Systemet planeras individuellt men det finns två färdiga paketlösningar, en större och en lite mindre. Varje system kommer förutom pumpar och master även med ventilstationer där barnen kan styra flödet mellan olika master. Varje pump kan samtidigt driva tre munstycken (förutom Umbrella Jet). Systemet kan fås med stolpar i antingen obehandlad lärk eller i rostfritt stål.

Grundinformation

Material

Obehandlad lärk PEFC-certifierad / Rostfritt stål EN1.4301

Design

J.O. Gaier

Long Handle Pump

Hävstångspump för inkoppling mot tryckvattenledning, finns i variant både med helt slutet ventilsystem samt variant med invändig reservoir. Oavsett vilken så befinner sig ventilsystem/reservoir i en brunn under själva pumpen.

Vardera variant finns i tre olika modeller, det som skiljer dem åt är antalet utgående ledningar. Vilken av pumparna som används planeras specifikt för varja projekt av Richter.

Artikelnummer för variant med slutet ventilsystem: 5.27010, 5.27015 och 5.27016.
Artikelnummer för variant med invändig reservoir: 5.27110, 5.27115 och 5.27116.

Teknisk information 5.27010 m.fl.

Brunndiameter: 1,0 m
Brunndjup: 0,6 m
Tryckintervall: 2,5-3,5 bar (för variant med reservoir 1,0-3,5 bar)
Vattenbehov: 15 L/min
Volym per pump: 0,5 L
Inkoppling: 1″ invändig gänga
Slangdiameter: 1″
Slangtyp: Trycktålig slang, ex. PEM-slang

See-Saw Pump

Rolig pump i form av en klassisk vippgunga för inkoppling mot tryckvattenledning. Finns i variant både med helt slutet ventilsystem samt variant med invändig reservoir. Oavsett vilken så befinner sig ventilsystem/reservoir i en brunn under själva pumpen.

Vardera variant finns i tre olika modeller, det som skiljer dem åt är antalet utgående ledningar. Vilken av pumparna som används planeras specifikt för varja projekt av Richter.

Artikelnummer för variant med slutet ventilsystem: 5.27020, 5.27025 och 5.27026.
Artikelnummer för variant med invändig reservoir: 5.27120, 5.27125 och 5.27126.

Teknisk information 5.27020 m.fl.

Brunndiameter: 1,0 m
Brunndjup: 0,65 m
Tryckintervall: 2,5-3,5 bar (för variant med reservoir 1,0-3,5 bar)
Vattenbehov: 15 L/min
Volym per pump: 0,5 L
Inkoppling: 1″ invändig gänga
Slangdiameter: 1″
Slangtyp: Trycktålig slang, ex. PEM-slang

Sprutmunstycken som ingår i systemet Forest Fountain:

5.27030 Low Collision disc
Två munstycken som riktade mot varandra skapar en vattendisk. Till skillnad från övriga munstycken i systemet är denna placerad på lägre höjd.

Sprayarea: 2 m, bredd 0,5 m

5.27031 High Collision disc
Två munstycken som riktade mot varandra skapar en vattendisk.

Sprayarea: 4 m, bredd 1,0 m

5.27032 Vertical Jet
Munstycke som sprutar vatten vertikalt uppåt i en smal och hög stråle.

Sprayhöjd: upp till 10 m, radie 2 m

5.27033 Spiral Rotor
Munstycke som är lätt nedåtriktat och som roterar när vattnet pumpas upp till munstycket. Detta skapar en vattenstråle som skruvar sig som en spiral runt stolpen.

Sprayradie: 2,5 m

5.27034 Vertical Star Rotor
Munstycke som skapar två vertikala vattenspiraler på varsin sida av stolpens överkant.

Sprayarea: 14 m, bredd 1,5 m

5.27035 Horizontal Star Rotor
Munstycke som skapar en horisontell vattenspiral i toppen av stolpen.

Sprayradie ställbar mellan 4,0-7,0 m

5.27036 Umbrella Jet
Munstycke som skapar en paraplyformad vattenkaskad runt toppen av stolpen.

Sprayradie: 3,0 m

5.27037 Reservoir
Stolpe med en genomskinlig reservoir i ovankant. Reservoiren fylls gradvis upp tills vattnet slår över dess bredder och skapar en liknande paraplyeffekt som för 5.27036.

Sprayradie: 3,0 m

5.27001 Forest Fountain – Combination 01
5.27501 Variant i rostfritt stål

5.27001 Innehåller följande delar:
5.27015 Long Handle Pump with single valve station
5.27026 Pump See-Saw with double valve station

5.27030 Low Collision Disc
5.27031 High Collision Disc
5.27032 Vertical Jet
5.27033 Spiral Rotor
5.27034 Vertical Star Rotor
5.27035 Horizontal Star Rotor
5.27036 Umbrella Jet
5.27037 Reservoir

5.27002 Forest Fountain – Combination 02
5.27502 Variant i rostfritt stål

5.27002 Innehåller följande delar:
5.27016 Long Handle Pump with double valve station

5.27030 Low Collision Disc
5.27032 Vertical Jet
5.27034 Vertical Star Rotor
5.27037 Reservoir