, , ,

Wobbly Sheep / Wild boar

Får och vildsvin med unik rörelsefunktion där djuret har en försiktig, vibrerande rörelse. Abstrakt utforming av fåret  för att väcka barnens nyfikenhet och fantasi.

4.24270 Wobbly Sheep

Artikelnummer

4.24270

Längd

0,7 m

Bredd

0,4 m

Säkerhetsyta

3,7 x 3,4 m

Fallhöjd

Under 1,0 m

Material

Massiv poppel, tryckimpregnerad enligt DIN68800, Hazard class 4

Design

M. Lehner

4.24273 Wild Boar

Artikelnummer: 4.24273
Längd: 0,9 m
Bredd: 0,5 m
Säkerhetsyta: 3,9 x 3,5 m
Max fallhöjd: under 1,0 m