,

Wind Pipes

Ett bälgspel som manövreras via fötterna och där upp till sex olika toner kan fås fram. Här kan man på ett enkelt och roligt vis producera sin egen melodi. Bälgspelet består av tre ”vippgungor” som vid rörelse pressar luft genom bälgspelets tonrör.

Mer information

Artikelnummer

9.02400 Wind Pipes

Längd

1,9 m

Bredd

1,05 m

Akustisk effekt

Medium

Känslighet

Ej känslig för vandalism

Övervakning

Ej nödvändigt

Informationstavla

Ingår ej, finns som tillval.

Design

Dorband / Thiele

9.02400 Wind Pipes

Ritning