,

Pattern Disc

Genom att vrida Pattern Discs vattenfyllda kropp runt i olika riktningar, skapar vattnets flöde snabba eller långsamma rörliga mönster. Klyftan mellan de två genomskinliga skivorna är fylld med vatten som innehåller små partiklar som tydligt markerar mönstret. Skivan kan lätt och försiktigt flyttas och vridas i tre dimensioner. Det finns fyra hinder inne i skivan, där vätskan rinner över eller genom dem. Typiska böljande mönster byggs upp framför hindren och virvlar bakom dem med former som bildar en symmetrisk aktiv och passiv spiral rörelse.

Mer information

Artikelnummer

10.15100 Pattern Disc

Stativ

Dia. 1,4 m

Totalhöjd

ca. 1,35 m

Stativhöjd

0,8 m

Disk

Dia. 0,9 m

Känslighet

Något känslig för vandalism

Övervakning

Ej nödvändigt

Informationstavla

Rekommenderas, ingår ej

Material

Stativ i rostfritt stål EN1.4301, disk i akrylplast

Design

W. Graubner enligt H. Kükelhaus

10.15100 Pattern Disc

Ritning