,

Pig, Mouse, Cat

Liggande och stående får i enkelt utförande för att locka barnens fantasi och nyfikenhet.

4.24180 Pig

Artikelnummer

4.24180 Pig

Längd

0,85 m

Bredd

0,6 m

Fallhöjd

Under 0,6 m

Säkerhetsyta

2,85 x 2,6 m

Material

Obehandlad europeisk lärk, PEFC-certifierad

Design

Richter Spielgeräte GmbH

Artikelnummer: 4.24190
Längd: 0,7 m
Bredd: 0,25 m
Säkerhetsyta: 2,7 x 2,25 m
Max fallhöjd: under 0,6 m

Artikelnummer: 4.24210
Längd: 0,7 m
Bredd: 0,3 m
Säkerhetsyta: 2,7 x 2,3 m
Max fallhöjd: under 0,6 m

4.24180 Pig

4.24190 Mouse

4.24210 Cat