,

Large Balancing Disc

På Large Balancing Disc kan stora grupper samtidigt träna och stimulera sina balanssinnen. Stående på den stora skivan kan man uppleva hur olika rörelser påverkar kroppens balans och hur detta kan pareras.

Large Balancing Disc finns i två storlekar. På den större med en diameter på 3,4 m kan upp till 25 personer samtidigt försöka nå gemensam balans, något som inte är alltför enkelt. Ofta övergår större, ryckigare rörelser inledningsvis till mindre, känsligare rörelser efter ett tag, när man börjar finna rätt balans. Det ger en bra övergång mellan hög individuell aktivitet till lugn samverkan.

 

 

Mer information

Artikelnummer

10.73200 Large Balancing Disc, dia. 2,4 m

Versioner

10.73300 – dia. 3,4 m

Fallhöjd

1,0 m (för båda)

Säkerhetsyta

10.73200 – dia. 6,4 m
10.73300 – dia. 7,4 m

Känslighet

Ej känslig för vandalism

Övervakning

Ej nödvändigt

Informationstavla

Ej nödvändigt

Material

Rostfritt stål EN1.4301 samt obehandlad europeisk lärk, PEFC-certifierad

Design

W. Graubner enligt H. Kükelhaus

Monteringstid

5 timmar

10.73200 Large Balancing Disc

10.73300 Large Balancing Disc

Ritning