,

Dam of wood, Water Flap, Damming Wedge

Tre olika former av fördämningsmöjligheter avsedda för markbunda, platsbyggda kanalsystem.

 

Grundinformation

Design

Günter Beltzig / J.O. Gaier

5.12900 Dam of wood
Fördämning i obehandlad europeisk lärk som manövreras via en spak.

Totalhöjd: 1,0 m
Totalbredd: 1,2 m
Fördämningshöjd: 0,22 m
Dammlucka: 0,25×0,25 m

5.12905 Water Flap
Fördämning i rostfritt stål och gummi som manövreras via en spak.

Totalhöjd: 0,43 m
Totalbredd: 0,6 m
Fördämningshöjd: 0,16 m
Dammlucka: 0,16×0,1 m

5.12910 Damming Wedge
Fördämning i rostfritt stål samt gummi. Gummidammporten lyfts ut ur den rostfria ramen för att släppa på/fördämma vattnet.

Totalhöjd: 0,15 m
Totalbredd: 0,42 m
Fördämningshöjd: 0,1 m
Dammlucka: 0,1×0,4 m