,

Tower Combinations

Färdiga kombinationsexempel som bygger på Richters populära Tower-konstruktion. Det går även att specialanpassa kombinationer, se mer information under produkten Richter towers.

Grundinformation

Artikelnummer

Se flik här intill, "Produkter"

Design

Richter Spielgeräte GmbH

Material

Obehandlad europeisk lärk, PEFC-certifierad

L2.18000 Tower Combination 18
1 Platform hut with roof 3.13300 samt 1 Square Tower 3.20500
-med 2 väggar, bänk, gungbro med säkerhetsgolv, rutschbana
-Säkerhetsyta: 8,65 x 7,85 m, max fallhöjd: 1,5 m

L2.18500 Tower Combination 185
1 Platform hut 3.13100 samt 1 Square Tower 3.20500
-med 2 väggar, bänk, stocktrappa,vgungbro med säkerhetsgolv, rutschbana
-Säkerhetsyta: 8,65 x 9,35 m, max fallhöjd: 1,5 m

L2.30000 Tower Combination 30
1 Square Tower with roof 3.20600
-med indian ladder, klätterramp, rutschbana samt lekhus på nedre plan
-Säkerhetsyta: 9,4 x 6,6 m, max fallhöjd: 2,0 m

L2.33000 Tower Combination 33
1 Square Tower with roof 3.20600
-med hängbro, balanslinor, vertikalt klätternät inkl. brandstång, armgång samt lutande balansbom
-Säkerhetsyta: 10,8 x 9,55 m, max fallhöjd: 2,0 m

L2.33101 Tower Combination 331
1 Square Tower with roof 3.20600
-med hängbro, balanslinor, rutschbana samt lutande balansbom
-Säkerhetsyta: 11,6 x 8,8 m, max fallhöjd: 2,0 m

L2.47000 Tower Combination 47
1 Square Tower with roof 3.20600 samt 1 Square Tower 30.20500
-med ravinbro, gungbro med säkerhetsgolv, vertikalt klätternät inkl. brandstång, indianstege samt klätterramp
-Säkerhetsyta: 12,55 x 8,4 m, max fallhöjd: 2,0 m

L2.49000 Tower Combination 49
1 Square Tower with roof 3.20600 samt 1 Square Tower 3.20500
-med hängbro, gungbro inkl. säkerhetsgolv, 2-platsgungställning, vertikalt klätternät inkl. brandstång, rutschbana samt klätterramp
-Säkerhetsyta: 12,2 x 14,65 m, max fallhöjd: 2,0 m

L2.54000 Tower Combination 54
2 Square Tower with roof 3.20600 samt 1 Square Tower 3.20500
-med hängbro, gungbro inkl. säkerhetsgolv, bro, indianstege, rutschbana, lutande balansbom samt lutande klätterstock
-Säkerhetsyta: 11,6 x 12,8 m, max fallhöjd: 2,0 m

L2.60000 Tower Combination 60
1 Square Tower with roof 3.20600 samt 1 Platform 3.26500
-med lång hängbro, indianstege, lutande klätternät, rutschbana, brandstång samt klätterramp
-Säkerhetsyta: 12,25 x 11,85 m, max fallhöjd: 2,0 m