,

Stone Xylophone

Med Stone Xylophone uppnås härliga ljud där du är tonsättaren. Med hjälp av en plasthammare produceras ljud i flertalet olika toner, precis som på en vanlig xylofon. Stone Xylophone består av svart granit, vilket ger klara vackra toner.

Mer information

Artikelnummer

10.46000 Stone Xylophone

Höjd x Bredd x Längd

0,3 x 2,2 x 1,4 m

Akustisk effekt

Medium

Känslighet

Ej känslig för vandalism

Övervakning

Ej nödvändigt

Informationstavla

Rekommenderas, ingår ej

Material

Massiv svart granitsten

Design

W. Graubner enligt H. Kükelhaus

Monteringstid

12 timmar

10.46000 Stone Xylophone

Ritning