,

Leonardo Table

Precis som att stå vid en bäck och se hur vattnet flödar kring stenar och andra hinder kan man med Leonardo Table uppleva vattnets fascinerande mönster. På en häll av polerad granit kan man med olika hinder skapa strömningar och flöden på ett väldigt tydligt och visuellt sätt. På Leonardo Table finns monterat en rad olika hinder som kan flyttas, vridas men också tas ur verkan. Detta ger stora möjligheter till att skapa varierande effekter på vattenflödet.

Mer information

Artikelnummer

10.16100 Leonardo Table

Höjd

0,12 m

Längd

1,4 m

Bredd

0,6 m

Känslighet

Något känslig för vandalism

Övervakning

Ej nödvändigt

Informationstavla

Ej nödvändigt

Material

Polerad granit och rostfritt stål EN1.4301

Design

W. Graubner

10.16100 Leonardo Table

Ritning