,

Koncept Mini-Kado

Vår Mini-Kado väcker uppmärksamhet och intresse redan från långt håll. Det är en attraktiv blickfångare samt en spännande klättringsbana i stil med vår Climbing Forest. Liksom det klassiska ”Mikado” -spelet, är de färgade pinnarna till synes planlöst placerade ensamma, täta, tvärsatta eller staplade. Detta resulterar i enkla, ”stela” kombinationer vilka tillsammans med rörliga delar som nät, rep och plattformar  inbjuder till att klättra och balansera runt.