,

Koncept Little York

Little York är en spännande värld full av upplevelser. Den modulära träkonstruktionen stöds av en central stålkärna. Den nedre plattformen kan nås via en stege eller ett klätternät. Den andra nivån har en tunnelrutschbana och fungerar som ett rum för att dra sig tillbaka, vilket gör det perfekt för olika rollspel. Dess futuristiska arkitektur gör detta redskap till ett mycket synligt och mycket tilltalande lekredskap.

Design: Keilbach Design