,

Platform Hut

Enkel plattform som kan användas både enskilt och som del i en större kombination. Finns i sex olika varianter som syns under fliken ”Produkter” här nedanför. För information om tillgängliga kombinationselement såsom nät, broar, ramper etc., se pdf-fil under fliken ”Produktdokument”.

Grundinformation

Artikelnummer

Se under flik "Produkter" här intill

Basmått

1,25 x 1,25 m

Säkerhetsyta

4,3 x 4,3 m

Design

Richter Spielgeräte GmbH

Produkter

3.13100 Platform Hut
Hydda i två våningar där det undre planet har 2 väggar.
Utvändig stege används för att nå det andra våningsplanet.
Golvnivåer: 0,5m och 1,5 m
Max fallhöjd: 1,5 m

3.13300 Platform hut with roof
Som ovanstående, fast med tak.

3.14100 Small Platform hut
Hydda med ett golv, tillträde sker via utvändig stege.
Golvnivå/max fallhöjd: 1,0 m

3.14150 Small Platform hut
Hydda enligt ovan, fast med inredd nedre våning.
Golvnivåer: marknivå och 1,0 m
Max fallhöjd: 1,0 m

3.14300 Small Platform hut with roof
Som 3.14100 fast med tak.

3.14350 Small Platform hut with roof
Som 3.14150 fast med tak.