Hut combinations

Färdiga kombinationsexempel som bygger på Richters populära Hut-konstruktion. Det går även att specialanpassa kombinationer, se mer information under produkten Richter Huts.

Observera att 2.13500 och 2.13510 har utgått och ersatts av 2.13505 respektive 2.13515. Enda skillnaden är att de sistnämnda har 0,5 m bred rutschbana istället för 1,0 m. De nedladdningsbara dokumenten kommer att uppdateras, i övergångsfasen kan ritning för 2.13500/2.13510 användas då samtliga kritiska mått fortsatt stämmer.

Grundinformation

Artikelnummer

Se i flik intill "Produkter"

Design

Richter Spielgeräte GmbH

BVB-id

104280

Sunda Hus

B (2.12170)

2.12150 Hut Combination 215
1 Platform Hut 3.14150
-med två väggar, 2 bänkar, bord, stocktrappa samt bred rutschbana.
-Säkerhetsyta: 6,65×5,7 m , max fallhöjd: 1,0 m

2.12160 Hut Combination 216
1 Platform hut 3.13100
-med två väggar, bänk, klätterramp samt rutschbana
-Säkerhetsyta: 8,2 x 7,4 m, max fallhöjd: 1,5 m

2.12170 Hut Combination 217
1 Platform hut 3.13100
-med två väggar, bänk, rutschbana, bro inkl. ändstativ med stege
-Säkerhetsyta: 7,35 x 6,35 m, max fallhöjd: 1,5 m

2.13200 Hut Combination 32
1 Platform hut 3.13100
-med två väggar, bänk samt rutschbana
-Säkerhetsyta: 7,35 x 4,3 m, max fallhöjd: 1,5 m

2.13505 Hut Combination 355
1 Small Platform hut with roof 3.14350
-med två väggar, 2 bänkar, 1 bord, ramp med handledare samt rutschbana
-Kan även fås med full barriär på ramp och hydda, använd referens S2.13505
-Säkerhetsyta: 6,65 x 6,05 m, max fallhöjd: 1,0 m

2.13515 Hut Combination 3515
1 Small Platform hut with roof 3.14300
-ramp med handledare samt rutschbana
-Kan även fås med full barriär på ramp och hydda, använd referens S2.13515
-Säkerhetsyta: 6,05 x 6,5 m, max fallhöjd: 1,0 m

2.13710 Hut Combination 371
1 Platform hut 3.13100
-med två väggar, bänk, gungställning 1-plats samt rutschbana
-Säkerhetsyta: 9,5 x 6,75 m, max fallhöjd: 1,5 m

2.14700 Hut Combination 47
1 Platform hut 3.13100 samt 1 Platform hut with roof 3.13300
-med vardera 2 väggar och 1 bänk
-Rutschbana, bro m. barriär på ena sidan, gungställning 2-plats samt volträcke
-Säkerhetsyta: 12,6 x 6,65 m, max fallhöjd: 1,5 m

2.18000 Tower Combination 18
1 Platform hut with roof 3.13300 samt 1 Square Tower 3.20500
-med 2 väggar, bänk, gungbro med säkerhetsgolv, rutschbana
-Säkerhetsyta: 8,65 x 7,85 m, max fallhöjd: 1,5 m