,

Baselement i betong

Vattenfat i betong kan användas som ett komplement till baselement i trä eller stål, alternativt som fristående sand- och vattenlek. Tack vare flera utflöden kan faten kopplas samman till ett längre system. Möjlighet finns även att stänga vattnet inne i faten med hjälp av portar. Vissa element är anpassade för montage av Richters vattenpumpar.

För att hamna i rätt höjdnivå kan betongfaten kompletteras med betongsocklar som finns tillgängliga i fyra olika höjder.

Mer information

Fallhöjd

Beroende på layout. Kontakta Stiliom för mer info.

Material

Betong

Design

Günter Beltzig

BVB-id

111636

5.22000 Round reservoir med en öppning
5.22100 Round reservoir med två öppningar

Cirkelformat element med anslutning för pump i ena änden. Har 1 alt. 2 öppning(-ar) för vidareflöde av vatten till efterkommande rännor. Öppningen(-arna) har möjlighet till fördämning.

Diameter 1,3 m, höjd: 40 cm

5.24000 Round water basin med en öppning
5.24300 Round water basin med två öppningar

Cirkelformat element som har 1 alt. 2 öppning(-ar) för vidareflöde av vatten till efterkommande rännor. Öppningen(-arna) har möjlighet till fördämning.

Diameter 1,3 m, höjd: 16 cm

5.24200 Round water basin, 1 öppning, pumpanslutning
5.24400 Round water basin, 2 öppningar, pumpanslutning

Cirkelformat element med pumpanslutning centralt i betongfatet. Elementet har 1 alt. 2 öppning(-ar) för vidareflöde av vatten till efterkommande rännor. Öppningen(-arna) har möjlighet till fördämning.

Diameter 1,3 m, höjd: 16 cm

5.24520 / 5.24540 / 5.24560 /5.24580
Pedestal Pipes

Betongsocklar i olika höjder för att skapa önskad arbetshöjd för Round reservoir och Round water basin.

Diameter 1,0 m, höjder: 0,2 m / 0,4 m / 0,6 m / 0,8 m