Yrkesroller

Vad vill du bli när du blir stor?

Är du intresserad av att utforska de olika yrken som denna bransch har att erbjuda? Vi har sammanställt en lista med olika jobbmöjligheter och den utbildningsväg som krävs för att nå dit. Vi uppmuntrar och ser fram emot att fler människor utbilda sig för att skapa ännu fler trivsamma utomhusmiljöer – precis som vi gör!

LANDSKAPSARKITEKT

Landskapsarkitekter skapar och utformar utomhusmiljöer, såsom trädgårdar, parker, offentliga platser, och andra grönområden. Landskapsarkitekter kombinerar kunskaper om design, ekologi, växtlära, och markanvändning för att skapa funktionella och estetiskt tilltalande utomhusmiljöer. Deras arbete är att förbättra och bevara naturen, samtidigt som de möter människors behov och önskemål.

Planering och design:
Landskapsarkitekter arbetar med att skapa planer och ritningar för utomhusprojekt. Detta inkluderar att bestämma layout, växter och material.

Ekologisk hållbarhet:
De tar hänsyn till ekosystem och naturliga resurser för att skapa miljövänliga lösningar och främja biologisk mångfald.

Markanvändning:
Landskapsarkitekter tar hänsyn till hur marken används och hur människor kommer att interagera med området. De skapar platser som är funktionella och tillgängliga.

Planering och design:
Landskapsarkitekter arbetar med att skapa planer och ritningar för utomhusprojekt. Detta inkluderar att bestämma layout, växter och material.

Ekologisk hållbarhet:
De tar hänsyn till ekosystem och naturliga resurser för att skapa miljövänliga lösningar och främja biologisk mångfald.

Markanvändning:
Landskapsarkitekter tar hänsyn till hur marken används och hur människor kommer att interagera med området. De skapar platser som är funktionella och tillgängliga.

Utbildning

Först måste du avlägga en grundutbildning i landskapsarkitektur. I Sverige erbjuds denna utbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och i Uppsala.

Efter att ha slutfört din grundutbildning måste du genomföra en praktikperiod som landskapsarkitekt för att få praktisk erfarenhet.

Licensiering:
För att bli en licensierad landskapsarkitekt i Sverige måste du ansöka om licens från Sveriges Arkitekter, som är den svenska yrkesorganisationen för arkitekter och landskapsarkitekter.

Gymnasieval

Här är några gymnasieprogram och ämnen som kan vara särskilt användbara om du vill bli landskapsarkitekt:

Naturvetenskapligt program med inriktning mot biologi:
Detta program ger dig en gedigen förståelse för biologi, ekologi och växtlära.

Samhällsvetenskapligt program med inriktning mot samhällsplanering:
Denna inriktning kan ge dig kunskaper om stadsplanering, markanvändning och hållbar utveckling.

Teknikprogram med inriktning mot bygg- och anläggningsteknik:
Detta program ger dig grundläggande teknisk kunskap om bygg- och anläggningsteknik.

Estetiska program med inriktning mot konst eller design:
Ämnen som konst, design och estetik är viktiga inom landskapsarkitektur.

Det är också en bra idé att kontakta de universitet eller högskolor som erbjuder landskapsarkitektur-utbildningar för att ta reda på vilka krav och rekommendationer de har när det gäller gymnasie-utbildning.

konstruktör

Yrket konstruktör är en viktig roll inom vår bransch då vi skapar stora konstruktioner som ska vara säkra att leka i och använda i många år framöver. Konstruktören är ansvarig för att planera och utforma konstruktionens struktur och säkerställa att de är hållbara, säkra och uppfyller alla gällande byggnadsnormer och föreskrifter. Här är några av de viktigaste aspekterna av yrket som en konstruktör är ansvarig för:

Ta fram konstruktionsritningar och designa byggnadens struktur och fundament. De tar hänsyn till belastningar, tryck, materialval och andra faktorer för att säkerställa att konstruktionen är stabil och säker.

Välja lämpliga material för konstruktionen, såsom betong, stål, trä eller andra.

Utför matematiska och tekniska beräkningar för att säkerställa att byggnaden kan bära de belastningar den kommer att utsättas för under sin livstid.

Har en djup förståelse av byggnormer och föreskrifter för att säkerställa att konstruktionen uppfyller alla säkerhetskrav.

Att tillsammans med andra yrkesgrupper inom bygg- och konstruktionsbranschen, inklusive arkitekter, entreprenörer och byggprojektledare, säkerställa att projektet genomförs enligt planen.

Att under byggprocessen övervaka arbetet för att säkerställa att strukturen byggs enligt ritningarna och specifikationerna. De utför också kvalitetskontroller.

Konstruktörer spelar en avgörande roll i att bygga säkra och pålitliga strukturer, oavsett om det handlar om bostäder, kommersiella byggnader, broar, infrastrukturprojekt eller som i vårt fall, lekutrustning.

Ta fram konstruktionsritningar och designa byggnadens struktur och fundament. De tar hänsyn till belastningar, tryck, materialval och andra faktorer för att säkerställa att konstruktionen är stabil och säker.

Välja lämpliga material för konstruktionen, såsom betong, stål, trä eller andra.

Utför matematiska och tekniska beräkningar för att säkerställa att byggnaden kan bära de belastningar den kommer att utsättas för under sin livstid.

Har en djup förståelse av byggnormer och föreskrifter för att säkerställa att konstruktionen uppfyller alla säkerhetskrav.

Att tillsammans med andra yrkesgrupper inom bygg- och konstruktionsbranschen, inklusive arkitekter, entreprenörer och byggprojektledare, säkerställa att projektet genomförs enligt planen.

Att under byggprocessen övervaka arbetet för att säkerställa att strukturen byggs enligt ritningarna och specifikationerna. De utför också kvalitetskontroller.

Konstruktörer spelar en avgörande roll i att bygga säkra och pålitliga strukturer, oavsett om det handlar om bostäder, kommersiella byggnader, broar, infrastrukturprojekt eller som i vårt fall, lekutrustning.

Utbildning

För att bli konstruktör krävs en högskoleexamen inom byggnads- eller konstruktionsingenjörsvetenskap. Utbildningar finns på flera av landets universitet och högskolor.

Gymnasieval

Om du vill bli konstruktör, kan det vara bra att välja en gymnasieskola som erbjuder teknikinriktning eller liknande program. Här är några olika alternativ:

Teknikprogrammet:
Teknikprogrammet fokuserar på teknik, matematik och naturvetenskap. Det ger en bra grund för att bli konstruktör eftersom det inkluderar ämnen som fysik, matematik och teknik.

Bygg- och anläggningsprogrammet:
Om ditt intresse ligger mer inom bygg- och anläggningsområdet så kan detta program vara relevant. Det inkluderar ämnen som byggteknik och konstruktionsteknik.

Naturvetenskapsprogrammet:
Om du är intresserad av en bredare naturvetenskaplig bakgrund, kan du välja naturvetenskapsprogrammet och sedan specialisera dig i teknikrelaterade ämnen.

Det är viktigt att titta på gymnasieskolans kursutbud och se vilka ämnen och inriktningar som erbjuds för att hitta det som passar dina mål bäst.

administratör

En administratör på ett kontor kan ha ett brett ansvarsområde och uppgifterna syftar till att stödja och underlätta kontorsverksamheten. Dessa uppgifter kan variera beroende på företagets storlek och bransch, men här är några av de vanliga uppgifter som en administratör hos oss kan göra:

Kommunikation:
Hantera telefon- och e-postkorrespondens. Administratören kan också vara ansvarig för att ta emot besökare och leda dem till rätt person eller avdelning.

Utrustning och förnödenheter:
Beställa, lagra och distribuera kontorsmaterial, inklusive pennor, papper, bläck, skrivare och annan kontorsutrustning.

Mötessupport:
Förbereda mötesrum, inklusive att ordna möbler, teknisk utrustning och förnödenheter. Administratören kan också bistå med att ta protokoll under möten och hantera dokumentation.

Researrangemang:
Boka och organisera resor för företagsmedarbetare och kunder.

Allmän administration:
Hantera generella administrativa uppgifter som att upprätthålla ordning på kontoret, övervaka posthantering och ta hand om övriga administrativa ärenden.

Observera att administratörens specifika uppgifter kan variera beroende på företagets behov. I mindre företag kan administratören vara mer mångsidig, medan i större organisationer kan specialiserade administratörer hantera specifika områden. Administratörens roll är central för att säkerställa smidig och effektiv kontorsverksamhet.

Kommunikation:
Hantera telefon- och e-postkorrespondens. Administratören kan också vara ansvarig för att ta emot besökare och leda dem till rätt person eller avdelning.

Utrustning och förnödenheter:
Beställa, lagra och distribuera kontorsmaterial, inklusive pennor, papper, bläck, skrivare och annan kontorsutrustning.

Mötessupport:
Förbereda mötesrum, inklusive att ordna möbler, teknisk utrustning och förnödenheter. Administratören kan också bistå med att ta protokoll under möten och hantera dokumentation.

Researrangemang:
Boka och organisera resor för företagsmedarbetare och kunder.

Allmän administration:
Hantera generella administrativa uppgifter som att upprätthålla ordning på kontoret, övervaka posthantering och ta hand om övriga administrativa ärenden.

Observera att administratörens specifika uppgifter kan variera beroende på företagets behov. I mindre företag kan administratören vara mer mångsidig, medan i större organisationer kan specialiserade administratörer hantera specifika områden. Administratörens roll är central för att säkerställa smidig och effektiv kontorsverksamhet.

Gymnasieval

Handels- och administrationsprogram:
Förberedande för administrativa yrken. Detta program kan inkludera ämnen som kontorshantering, administration, kommunikation och dokumenthantering.

Samhällsvetenskapsprogrammet:
Fokuserar på samhällsvetenskapliga ämnen och kan vara en bra grund om du har intresse av att studera ämnen som organisation och ledarskap.

Ekonomiprogrammet:
Även om detta program fokuserar på ekonomiska ämnen, kan det vara relevant om du är intresserad av att kombinera administrativa färdigheter med ekonomisk kompetens, särskilt om du vill arbeta inom ekonomiadministration.

Administrativa yrken omfattar diverse uppgifter som dokumenthantering, projektledning och personaladministration. Valet av program på högskolenivå kan anpassas efter ditt intresse för specifika administrativa områden efter gymnasiet

Ekonom

En ekonom på ett företag har olika ansvarsområden och uppgifter som främst fokuserar på att hantera företagets ekonomi. Dessa uppgifter kan variera beroende på företagets storlek och bransch, men generellt sett inkluderar en ekonom följande ansvarsområden:

Budgetering:
Skapa och hantera företagets budgetar.

Redovisning:
Bokföra företagets ekonomiska transaktioner, inklusive fakturering, betalningar, inkomster och utgifter.

Skatt och skatteplanering:
Hantera skattefrågor och skattebetalningar inom lagens ramar.

Likviditetsförvaltning:
Hantera företagets likviditet genom att övervaka och hantera kassaflödet.

Uppföljning av lagstiftning och regler:
Säkerställer att företaget följer alla gällande ekonomiska lagar och regler.

Sammanfattningsvis arbetar en ekonom på ett företag för att säkerställa en sund och hållbar ekonomi samt för att hjälpa företaget att uppnå sina ekonomiska mål.

Budgetering:
Skapa och hantera företagets budgetar.

Redovisning:
Bokföra företagets ekonomiska transaktioner, inklusive fakturering, betalningar, inkomster och utgifter.

Skatt och skatteplanering:
Hantera skattefrågor och skattebetalningar inom lagens ramar.

Likviditetsförvaltning:
Hantera företagets likviditet genom att övervaka och hantera kassaflödet.

Uppföljning av lagstiftning och regler:
Säkerställer att företaget följer alla gällande ekonomiska lagar och regler.

Sammanfattningsvis arbetar en ekonom på ett företag för att säkerställa en sund och hållbar ekonomi samt för att hjälpa företaget att uppnå sina ekonomiska mål.

Utbildning

Många tar en universitetsexamen inom ekonomi, finans eller företagsekonomi. Under denna utbildning kommer du att lära dig grunderna i ekonomisk teori, redovisning, statistik och andra relevanta ämnen.

Efter att ha avslutat din grundutbildning kan du välja att specialisera dig inom ett specifikt område så som t.ex. finans, internationell ekonomi, mikroekonomi eller företagsekonomi. Detta kan göras genom att följa en masterutbildning eller genom att ta kurser inom ditt valda specialområde.

Gymnasieval

Här är några vanliga inriktningar och program som kan vara relevanta om du är intresserad av att jobba med ekonomi på ett eller annat sätt: 

Samhällsvetenskapsprogrammet:
Detta program fokuserar på samhällsvetenskapliga ämnen, inklusive ekonomi, och kan vara en bra grund om du vill studera ekonomi på högskolenivå.

Ekonomiprogrammet:
Vissa gymnasieskolor erbjuder ett specifikt ekonomiprogram som inriktar sig på ämnen som företagsekonomi, redovisning, marknadsföring och entreprenörskap.

Handels- och administrationsprogram:
Detta program fokuserar på ämnen som är relevanta för ekonomi och företagsledning, och det kan vara ett bra val om du är säker på att du vill jobba inom ekonomi eller företagsvärlden.

Naturvetenskapsprogrammet:
Även om det främst inriktar sig på naturvetenskapliga ämnen, kan naturvetenskapsprogrammet ge dig en stark grund i matematik och vetenskap, vilket är värdefullt inom ekonomiområdet.

Kommunikatör

En kommunikatör på ett företag har ett viktigt ansvar för att hantera företagets kommunikation, både internt och externt. Rollen kan variera beroende på företagets storlek, bransch och behov, men generellt sett inkluderar uppgifterna för en kommunikatör följande:

Marknadsföring och reklam:
Skapande och distribution av marknadsföringsmaterial, annonser och kampanjer.

Sociala medier:
Hantera företagets närvaro på sociala medier.

Internkommunikation:
Hantera den interna kommunikationen för att hålla anställda informerade om företagets mål, nyheter och förändringar.

Kriskommunikation:
Hantera och kommunicera kriser eller problematiska situationer för att minimera skador på företagets rykte och förtroende.
Varumärkesbyggande: Utveckla och upprätthålla företagets varumärke.

För att lyckas som kommunikatör är det viktigt att ha starka kommunikationsfärdigheter, förståelse för företagets målgrupp och strategiska förmågor att planera och genomföra effektiva kommunikationsstrategier. Rollen kan variera från företag till företag och kan inkludera andra uppgifter beroende på företagets behov och bransch

Marknadsföring och reklam:
Skapande och distribution av marknadsföringsmaterial, annonser och kampanjer.

Sociala medier:
Hantera företagets närvaro på sociala medier.

Internkommunikation:
Hantera den interna kommunikationen för att hålla anställda informerade om företagets mål, nyheter och förändringar.

Kriskommunikation:
Hantera och kommunicera kriser eller problematiska situationer för att minimera skador på företagets rykte och förtroende.
Varumärkesbyggande: Utveckla och upprätthålla företagets varumärke.

För att lyckas som kommunikatör är det viktigt att ha starka kommunikationsfärdigheter, förståelse för företagets målgrupp och strategiska förmågor att planera och genomföra effektiva kommunikationsstrategier. Rollen kan variera från företag till företag och kan inkludera andra uppgifter beroende på företagets behov och bransch

Utbildning

Att utbilda sig till kommunikatör innebär att man får kunskaper inom områden som kommunikation, marknadsföring, public relations och medierelationer. Det finns flertalet olika utbildningar på högskolor och universitet. Många kommunikatörer har en kandidatexamen inom områden som kommunikation, marknadsföring, journalistik, public relations eller liknande.

Gymnasieval

Ingen gymnasieutbildning är specifikt inriktad på att bli kommunikatör, vilket oftast kräver högre utbildning. Välj istället en bred gymnasieutbildning som ger en stark grund för fortsatta studier inom kommunikation och relaterade områden. Exempel på relevanta gymnasieprogram inkluderar:

Samhällsvetenskapsprogrammet:
Detta program fokuserar på samhällsvetenskapliga ämnen och kan ge en god grund för att förstå samhällsfrågor, kommunikation och medier.

Medieprogrammet:
Vissa gymnasieskolor erbjuder medieprogram som kan ge dig möjlighet att utforska olika aspekter av mediekommunikation och journalistik.

Estetiska programmet:
Om du är intresserad av design och visuell kommunikation kan estetiska programmet vara ett bra val.

Eftersom kommunikatörsyrket är brett och inkluderar olika inriktningar som marknadsföring, public relations, journalistik och mer, är det viktigt att välja ett gymnasieprogram som intresserar dig och ger dig en bra allmän utbildning.

säljare

En säljares huvudsakliga ansvar är att bygga relationer med potentiella kunder, förstå deras behov och övertyga dem om fördelarna med det företag de representerar. Här är några av de vanliga uppgifterna och aktiviteterna som en utesäljare utför:

Prospektering:
Kontakta potentiella kunder som kan vara intresserade av att köpa företagets produkter eller tjänster.

Kundmöten:
Ordna möten med potentiella kunder för att presentera produkter eller tjänster och diskutera deras behov och önskemål.

Produktkunskap:
Förstå företagets produkter eller tjänster i detalj och kunna svara på kundens frågor samt lyfta fram de fördelar som erbjuds.

Bygga relationer:
Skapa och underhålla starka och långsiktiga relationer med kunder genom att bygga förtroende och följa upp med dem regelbundet.

Säljaren spelar en viktig roll i att driva försäljning och öka företagets intäkter. De måste vara skickliga på att kommunicera, förstå kundens behov och erbjuda lösningar som är värdefulla för kunderna.

Prospektering:
Kontakta potentiella kunder som kan vara intresserade av att köpa företagets produkter eller tjänster.

Kundmöten:
Ordna möten med potentiella kunder för att presentera produkter eller tjänster och diskutera deras behov och önskemål.

Produktkunskap:
Förstå företagets produkter eller tjänster i detalj och kunna svara på kundens frågor samt lyfta fram de fördelar som erbjuds.

Bygga relationer:
Skapa och underhålla starka och långsiktiga relationer med kunder genom att bygga förtroende och följa upp med dem regelbundet.

Säljaren spelar en viktig roll i att driva försäljning och öka företagets intäkter. De måste vara skickliga på att kommunicera, förstå kundens behov och erbjuda lösningar som är värdefulla för kunderna.

Gymnasieval

Ingen specifik gymnasieutbildning krävs för att bli säljare, då säljarroller oftast inte kräver särskild gymnasieutbildning. Förmågan att bli en framgångsrik säljare kopplas främst till personliga färdigheter, arbetsinställning och relationsbyggande med kunder. Oavsett gymnasieprogram kan du utveckla relevanta färdigheter för försäljning. Välj ett program som intresserar dig, som samhällsvetenskap eller ekonomi, för att bygga en stark grund i allmänna ämnen och förbättra kommunikations- och sociala förmågor. Kontinuerlig utveckling av dessa färdigheter genom praktik och eftergymnasial utbildning är avgörande för en framgångsrik karriär inom försäljning.