Under 2019 rustades Vivallakullen i Örebro upp. Det kuperade grönområdet inbjuder till lek och äventyr för alla åldrar. Här kan du beskåda vårblommor, motionera, gunga och åka pulka på vintern. Det finns lekplats, grillplatser, bänkar, utegym och tennisbanor.

På lekplatsen hittar du flertalet produkter från Stiliom/Richter Spielgeräte. En produkt vi vill lyfta fram är vår Extra High Swing, vars höga upphängning av gungsitsarna ger en helt annan atmosfär till gungleken.

Här återfinns också en Climbing Structure 07 i lärk, Wobbly Sheeps, House Group A, Little Mountain, en släntrutschbana samt våra Conference talrör.

Planering & utförande: Örebro Kommun

 

Bildgalleri