Teaterplan i Örebro har fått en omgestaltning och färdigställdes i början på juni 2021. Den centrala platsen har blivit en grön oas som välkomnar besökare i direkt anslutning till stadens vackra slott.

I den vackra omgivningen har Stiliom/Richter Spielgeräte levererat en vattenlek bestående av pump, rännor i trä samt ett antal fördämningar i den platsgjutna betongrännan i marknivå.

Planering: Örebro Kommun
Utförande: NCC

 

Bildgalleri
Fotograf: Andreas Hylthén
Fotograf: Andreas Hylthén
Fotograf: Andreas Hylthén
Fotograf: Andreas Hylthén
Fotograf: Andreas Hylthén