Under 2020 färdigställde Stiliom en ny lekplats i Selma Lagerlöfs Parkstråk. Tanken är att stråket ska fungera som ett grönskande nav för möten, lek, avkoppling och aktiviteter i nya Selma stad i Hisings Backa.

Lekplatsen innehåller både ett pyramidtorn med tunnelrutschbana, en stor roterande disk, en släntrutschbana samt en klätterstruktur. För att göra denna del av parkstråket mer spännande och äventyrlig har även små kullar byggts med möjlighet för gömslen och kurragömmalek.

Selma Lagerlöfs Parkstråk har skapats utifrån arkitektförslaget ”Backa Binder”, framtaget av ÅWL arkitekter. Det förslaget vann första pris i en projekttävling för parkstråket som park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad och Sveriges arkitekter anordnade december 2015 till mars 2016. I förslaget ”Backa Binder” syns tydligt önskemål från dialogerna med Backaborna, om till exempel mötesplatser, ökad trygghet och möjligheter för olika aktiviteter.

Planering: ÅWL, Stiliom, Richter Spielgeräte tillsammans med Park- & Naturförvaltningen Göteborgs stad
Utförare: Park- & Naturförvaltningen

 

Bildgalleri