,

Playground pump

Vattenpump för ökat lekvärde på lekplatser utan naturlig tillgång till vatten. Finns i tre olika modeller, både för inkoppling mot tryckvattenledning och för befintlig vattenkälla.

Oavsett vilken modell av pumpen man väljer att använda så sker själva pumpningen manuellt enligt samma princip som äldre hävstångspumpar. Det ger samma genuina känsla, trots att kopplingen är direkt mot tryckvattenledning med färskvatten.

Pumparna är konstruerade för lång tjänstgöring och är framtagna med enda syfte att användas på lekplatser. Underhåll är lätt att utföra och pumpens funktion samt kapacitet är anpassad efter barns lek.

Grundinformation

Artikelnummer

5.17500, 5.17630, 5.17730

Material

Varmförzinkat stål

Design

Richter Spielgeräte GmbH

5.17500

Pump ämnad för installation med vattenkälla som EJ är trycksatt.

Varianter
5.17500 (standard)
5.17510 (endast överdel, för installation mot Round Reservoir eller Round water basin)

Teknisk information
Sughöjd: 2,5 m
Max distans till vattenkälla: 6 m
Volym/pump: 0,75 l
Inkoppling: Utvändig gänga 1 1/4″ (går även med slangklämma)
Slangdimension: 1″
Typ av slang: Vakuumslang

5.17630

Pump ämnad för installation mot tryckvattenledning. Helt slutet system där man via en uppsättning ventiler portionerar fram en mindre mängd vatten som sugs upp manuellt när barnen pumpar. Med övertrycksventil som skyddar om pumpandet går snabbare än matningen av vatten hinner med.

Om man önskar kan en timerstyrd tömning beställas där den lilla mängd vatten som ej ligger under tryck töms ur systemet.

Varianter:
5.17630 (standard)
5.17631 (med handdrivet hjul istället för hävarm)
5.17632 (med förlängd pip från 23 cm – max 40 cm)
5.17640 (med timerstyrd tömning)
5.17643 (som ovan fast med handdrivet hjul ist. för hävarm)

Teknisk information:
Tryckintervall: 2,5-3,5 bar
Vattenbehov: 45 l/min
Volym/pump: 0,75 l
Inkoppling: Utvändig gänga 1″
Slangdimension: 1″
Typ av slang: Trycktålig slang, ex. PEM-slang

5.17730

Pump ämnad för installation mot tryckvattenledning. Inuti pumpens pelare finns en vattenreservoir som fylls på via ett ventilsystem. Vattnet i reservoiren sugs upp manuellt när barnen pumpar.

Varianter:
5.17730 (standard)

Teknisk information:
Tryckintervall: 2,5-3,5 bar
Vattenbehov: 45 l/min
Volym/pump: 0,75 l
Inkoppling: Utvändig gänga 1/2″
Slangdimension: 3/4″
Typ av slang: Trycktålig slang, ex. PEM-slang

Rekommenderade tillbehör

5.17500

5.17505 Foundation Anchor – Nedgjutningsankare
Används om pumpen inte monteras på en plattform.
5.17635 Vintertäcklock
Används vid vinterdemontage för att skydda slangen till pumpen.

5.17630 / 5.17730

5.17633 Foundation Anchor – Nedgjutningsankare
5.17634 Vintertäcklock