, , ,

Climbing Ropes

Balans-/klätterlek med två linor att balansera på. Produkten finns i två modeller, enkel (L6.51820) och dubbel (L6.51825).

Då produkten är utförd med avsikt att klättra uppför en slänt är det viktigt att man vid planeringen tar hänsyn till detta. Se under fliken ”Planering” för vidare information!

Observera att massiva trästockar har en naturlig sprickbildning. Detta är fullständigt naturligt och skall normalt ej åtgärdas. Fråga oss gärna för mer information.

 

Mer information

Artikelnummer

L6.51820 Climbing Ropes, enkel

Artikelnummer

L6.51825 Climbing Ropes, dubbel

Höjd, rep

0,4 m (fot) / 1,3 m (hand)

Längd

5,40 m (diagonal)

Bredd

1,1 m resp. 2,0 m

Fallhöjd

Under 0,6 m

Säkerhetsyta

8,4 x 4,1 m

Säkerhetsyta L6.51825

8,4 x 5,0 m

Material

Obehandlad europeisk lärk, PEFC-certifierad

Design

Richter Spielgeräte GmbH

L6.51820 och L6.51825 är avsedda som klätter-/balanslinor uppför en slänt. Det utesluter inte att produkten kan användas på plan mark men släntens lutning är en viktig parameter när produkten läggs in i ett ritningsunderlag.

Repen som levereras med produkten är alltid av samma längd. Detta oavsett släntens lutning, vilket innebär att produktens utbredning i plan blir olika med olika lutningar. C-C måttet för fundamenten vid marknivå är alltid 540 cm, men detta är inte ett horisontellt mått utan följer släntens lutning.

Därför är det viktigt att man inte använder den nedladdningsbara dwg-filen rakt av, den måste kompenseras beroende på hur den aktuella ytan ser ut.

För att få fram rätt horisontellt mått för produkten behöver man känna till släntens lutning i grader, v. Horisontellt mått C-C stolpar i marknivå (HL) blir då:

HL= 540 cm x COS v

För en lutning på 25 grader blir således det horisontella längdmåttet ca 490 cm.

Viktigt att känna till är att produkten levereras med distansregel för installation på plats. Genom att använda denna så kan rätt avstånd mellan ändstativen uppnås utan att behöva räkna fram detta.

L6.51820 Climbing Ropes, enkel

L6.51825 Climbing Ropes, dubbel

Ritning