,

Chain Path

Gungbron består av ett antal steg som är fästade sinsemellan, mot de två stativen samt handledarna via kättingar. De olika stegen pendlar individuellt men reagerar dessutom på varandras rörelser. För att ta sig över krävs därför fullt fokus på nästa steg, särskilt när flera använder sig av gungbron på samma gång. Finns i en variant för nedgjutning och en som är fristående.

Mer information

Artikelnummer

6.52000 Chain Path

Artikelnummer

6.52100 Chain Path, fristående

Höjd

0,3 m (gungsteg), Totalhöjd 1,2 m / 1,3 m

Längd

4,0 m

Bredd

1,05 m

Fallhöjd

Under 0,6 m

Säkerhetsyta

6,3 x 3,85 m / 7,0 x 3,85 m

Material

Obehandlad europeisk lärk, PEFC-certifierad

Design

H. Kükelhaus

6.52000 Chain Path

6.52100 Chain Path, fristående

Ritning