På Sandgrundsudden i Karlstad, intill det stora bibliotekshuset, länsmuseet för Värmland och Lerin-museet ligger Museiparken. Här omvandlades en liten och begränsad lekplats till en större lekyta, med samma härliga atmosfär som genomsyrar resten av närområdet. Här återfinner man både klätterstruktur, linbana, vattenlek för stora och små samt det stora väderskyddet från Richter.

Arkitekt: Sweco, Ulrica Larsson
Utförare: Karlstads kommun

 

Bildgalleri