Mullängens lekplats byggdes 2015 och återfinns i ett skogsparti i norra delarna av Göteborg. På de skogsbeklädda stenhällarna flyter lekplatsen in bra i naturen och ger barnen på den näraliggande skolan en utökad och friare lekplats.

Stiliom/Richter Spielgeräte har levererat och installerat en kombinationslek bestående av två mindre pyramidtorn, en mellanliggande plattform och nätbroar som binder samman dessa. En högre, öppen rutschbana tjänar som final på kombinationen.

Planering: Park- och Naturförvaltningen, Göteborg Stad
Utförande: Hallås Trä & Entreprenad

 

Bildgalleri