Upp i trädtopparna!

Tillsammans med IKEA har Richter Spielgeräte och dess franska partner Jeux Caracol konstruerat och byggt en spännande inomhuslekplats baserad på temat ”upp i träden”.

Lekstrukturen är speciellt utformad för den generösa entrén till IKEA -butiken i den franska staden Bayonne och utgör i sig en mycket speciell attraktion.

Installationen består av totalt elva färgglada målade lådor som installerats på olika nivåer och är utrustade med en variation av lekfunktioner, fönsteröppningar, nättak och plattformsgolv.

Lådorna/husen är anslutna till varandra genom klättringsnät, tunnlar och broar. Särskilda höjdpunkter är skywalk, som består av en nättunnel, samt den 18 meter långa tunnelbanan.

Planering och utförande: IKEA, Richter Spielgeräte & Jeux Caracol

 

 


Bildgalleri
© CEN Photographie
© CEN Photographie
© CEN Photographie
© CEN Photographie