grillinstruktion

GRILLA: SÅ HÄR GÖR MAN

1. Sätt på grillen

Håll in knappen i minst 6 sekunder (till höger) för att starta matlagningscykeln.

Torka av ytan innan om så behövs. En steriliseringscykel påbörjas vid start. Grillen kommer att uppnå maxvärme som förkolnar eventuella orenheter.   

1. Sätt på grillen

Håll in knappen i minst 6 sekunder (till höger) för att starta matlagningscykeln.

Torka av ytan innan om så behövs. En steriliseringscykel påbörjas vid start. Om grillen inte behöver nödvändig städning kommer den att uppnå maxvärme som förkolnar eventuella orenheter.   

2. uppvärmning

När grillen värms upp blinkar knappen rött. Ju snabbare den blinkar, desto varmare är grillplattan. 

När knappen blinkar rött hamnar grillen i ett steriliseringsläge. 

Uppvärmningstiden kan bero på vädret. Ju lägre temperatur, desto längre tid kan uppvärmningen ta. 

2. uppvärmning

När grillen värms upp blinkar knappen rött. Ju snabbare den blinkar, desto varmare är grillplattan. 

När knappen blinkar rött hamnar grillen i ett steriliseringsläge. 

Uppvärmningstiden kan bero på vädret. Ju lägre temperatur, desto längre tid kan uppvärmningen ta. 

3. Grönt ljus: klar

När du hör ett pipande ljud och knappen har ett fast, grönt sken är det fritt fram att börja grilla. 

3. Grönt ljus: klar

När du hör ett pipande ljud och knappen har ett fast, grönt sken är det fritt fram att börja grilla. 

Steg 4. grilla

Dags att grilla! Du kan tillaga all typ av mat. Grillplattan skjuter ifrån sig så mycket värme som behövs.

Tips:

Vill man inte grilla direkt på grillplattan kan man använda aluminiumfolie eller grillmatta.

Sätt i ett stopp i dräneringshålet för att behålla vätska på plattan (vid t.ex. wok). 

Koka i en gryta på grillhällen.

Steg 4. grilla

Dags att grilla! Du kan tillaga all typ av mat. Grillplattan skjuter ifrån sig så mycket värme som behövs.

Tips:

Vill man inte grilla direkt på grillplattan kan man använda aluminiumfolie eller grillmatta.

Sätt i ett stopp i dräneringshålet för att behålla vätska på plattan (vid t.ex. wok). 

Koka i en gryta på grillhällen.

Steg 5. gör om cykel

Varje matlagningscykel är 20 minuter.

Om du inte är klar när en cykel avslutats, är det bara att hålla in knappen igen för att börja om en ny cykel. Denna gång är det ingen uppvärmningstid eftersom grillen redan är varm. 

Steg 5. gör om cykel

Varje matlagningscykel är 20 minuter.

Om du inte är klar när en cykel avslutats, är det bara att hålla in knappen igen för att börja om en ny cykel. Denna gång är det ingen uppvärmningstid eftersom grillen redan är varm. 

Steg 6. stäng av

Håll in knappen i 3 sekunder för att stänga av grillen. Knappen släcks när den är av.

Steg 6. stäng av

Håll in knappen i 3 sekunder för att stänga av grillen. Knappen släcks när den är av.

Steg 7. gör rent

Gör rent grillen efter användning.

Ställ dig frågan: Hur vill jag att grillstationen ska se ut när jag kommer hit nästa gång? 

Tips vid städning: Vatten, stålboll av rostfritt stål

Ta med eventuella sopor. 

Steg 7. gör rent

Gör rent grillen efter användning.

Ställ dig frågan: Hur vill jag att grillstationen ska se ut när jag kommer hit nästa gång? 

Tips vid städning: Vatten, stålboll av rostfrittstål

Ta med eventuella sopor. 

FELKOD?

Blinkar grillen inte som den ska? Då är det en felkod. Testa alltid att starta om grillen vid felkod.

Om grillen blinkar rött och grönt betyder det att den inte ändrat temperatur. Detta kan ske vid kyligare väder. Stäng av grillen och testa igen. Detta kan behöva göras om några gånger för att uppnå temperaturförändring. 

Funkar det inte alls? 
Ring 054- 13 77 70

FELKOD?

Blinkar grillen inte som den ska? Då är det felkod. Testa alltid att starta om grillen vid felkod.

Om grillen blinkar rött och grönt betyder det att den inte ändrat temperatur. Detta kan ske vid kyligare väder. Stäng av grillen och testa igen. Detta kan behöva göras om några gånger för att uppnå temperaturförändring. 

Funkar det inte alls? 
Ring 054- 13 77 70