Förskolan Svalan är ett lokalt projekt där Stiliom tagit fram förslag och stått för utförandet. På platsen återfinns en vattenleksenhet anpassad för de mindre barnen, ett uteklassrum, lekhus och djur. Lekplatsen har betytt ett enormt lyft för förskolans utemiljö och lekpedagogik.

”Vår förskola fick vara med redan från första början på resan till vår nya utemiljö. Tillsammans med Stiliom utformade vi en lekmiljö som passade just vår förskola. Vid vattenleken får man lära sig matematiska begrepp som ösa, hälla, tom, full, mycket och lite. Häva sig upp och trycka så att vatten kommer ner. Ibland måste man be om hjälp av en kompis eller vänta på sin tur, man tränar även kommunikation, samarbete och samspel.”

Ylva, pedagog, förskolan Svalan, Grums

Design och utförande: Stiliom AB och Rolf Degeryd i samarbete med förskolan Svalan.