Leker med naturliga material

Bison’s Bluff Nature Playground utvecklades för att uppmuntra barn att leka både aktivt och passivt i en naturlig miljö. Denna unika, specialdesignade park använder huvudsakligen naturliga material som trädstammar, stenblock, sand och vatten. Ett besök inspirerar till öppna och kreativa lekformer liknande de som tidigare generationer av barn ägnat sig åt på ängar, i skogar och vid bäckar nära sina hem. Målet med Bison’s Bluff Nature Park är att inspirera barn och ungdomar att bygga självsäkerhet och att upptäcka fördelarna med samarbete och experiment.

Plattformar med ovanliga takkonstruktioner

Richterlekplatsen innehåller många spännande rörelseelement som rutschbanor, Climbing Structure, Triangular Platforms och några plattformar som påminner om ett trädhus med flera nivåer. De sistnämnda har tak av sten som är anpassade till parkens miljö. Här finns även en sand- och vattenlekplats, som är särskilt attraktiv för mindre barn och inbjuder dem att leka fantasifullt med alla lösa material som finns åtkomliga på platsen.

Planering och utförande: Richter Spielgeräte & APE

 

 


Bildgalleri
Foto: Daniel Perales
Foto: Daniel Perales
Foto: Daniel Perales
Foto: Daniel Perales
Foto: Daniel Perales
Foto: Daniel Perales
Foto: Daniel Perales