Betong och granit

MATERIAL OCH UNDERHÅLL

Samtliga djurskulpturer och sittmoduler från Lissy Boesen består av specialbetong blandad med krossad granit. Normalt kräver denna produkt inte något särskilt underhåll. Smuts och andra föroreningar samt utfällningar ur betongen kan tvättas av med ett milt tvättmedel och vatten för att förhindra beväxning och att betongen vittrar. Skulpturerna är infärgade, men ytskiktet kan slitas ned något efter en viss tids användning. Detta är att betrakta som normalt slitage och kan ej förhindras. För att öka ytskiktets lyster kan skulpturerna eventuellt inoljas. Kontakta oss för mer information, likaså vid eventuellt behov av att laga urslag ur betongmaterialet. Vägsalt kan medföra att betongen slits fortare än normalt.