Tillgänglighet och inkludering är komplexa frågor som alldeles för ofta förenklas ner till enkla lösningar. Vi tror på att arbeta för att erbjuda inkluderande lek oavsett förutsättning, men att det ska vara på lika villkor. Alla behov kan inte mötas i alla funktioner och det är inte nödvändigt. Vi kommer inom kort att presentera en tabell över hur olika typer av redskap fungerar för olika förutsättningar och hur enkla anpassningar kan användas för att facilitera det.

Vi börjar dock med generella förutsättningar att tänka på när man ska skapa en inkluderande lekplats. Nedan är en enkel och överskådlig lista med 6 punkter direkt hämtade från ”Free to play – A guide to creating accessible and inclusive public play spaces”. Om någon vill förkovra sig i denna guide, hör av er till oss så hjälper vi er!

 1. Frihet
  -Att röra sig
  -Att vara sig själv
  -Från fördomar
  -Att välja


  Lekplatsen ska erbjuda möjligheter till utforskning, till gömsle och utforskning utan givet mål.

 2. Variation
  -Lugn tillflyktsort när leken blir för intensiv
  -Öppna ytor
  -Olika nivåer av höjd och svårighet


  Öppna gräsytor, stora naturområden för utforskning, träd att klättra på, stenar eller fallna träd att balansera på, träd och vatten, plana ytor med god framkomlighet.

 3. Social upplevelse
  -Leka med och intill andra barn och inte på en separat plats
  -Tillgänglighet för rullstol
  -Känna sig säker
  -Vara med andra barn


  Känsla av samhörighet med andra barn, leka på samma villkor.

 4. Självständighet och tillgång
  -Tillgängliga toaletter
  -Lämpliga redskap/utmaningar för äldre barn med visst stödbehov
  -Gångar
  -Tillgängliga bord och sittplatser
  -Närhet till parkering
  -Variation av erbjudande över olika lekplatser i ett område


  Allra viktigast; erbjuda möjlighet för barnen att kunna utmana sig själva på ett självständigt sätt.

 5. Sensorisk kvalitet
  -Saker som roterar, taktila ytor, kontrastfärger och -ljus
  -Naturliga material i lekytorna (som sand, planteringar, långt gräs)
  -De fyra elementen; vatten, eld, vind och jord


  Vilt och naturligt.

 6. Redskap och interaktion
  -Äventyrligt och utmanande
  -Bemanning
  -Skugga och skydd


  Bemanning på en lekplats kan hjälpa barn att uppleva äventyr och utmaning utan att dess normala ledsagare behöver vara med.