Viktig information om Coronaviruset (Covid-19)

Med anledning av den pågående situationen kring Covid-19 vill vi lämna följande information:

(2020-03-23)
På Stiliom fortlöper arbetet som vanligt, men merparten av våra sysslor utförs ifrån hemmet. Detta kan innebära något längre svarstider, men vi gör allt vi kan för att upprätthålla våra högt ställda krav på servicenivå. Vår huvudleverantör Richter Spielgeräte GmbH är fortsatt verksamma, men man arbetar där utifrån ett skiftlag sedan en tid tillbaka. Detta kan komma att påverka leveranstider framgent. Om så sker håller vi dig som kund uppdaterad kontinuerligt.

Richter har följande information att lämna om deras nuvarande arbetssituation:
https://www.richter-spielgeraete.de/en/our-idea/values/corona/

Ta hand om dig, dina nära och kära. Det är det som i slutändan betyder allra mest.