Skäggetorp, Linköping

Skäggetorp, Linköping

Redan 2010 kom vi att uppföra en större lekplats i Linköping, belägen i stadsdelen Skäggetorp. Urvalet av redskap på platsen föll på barnen i området som fick rösta på de produkter som de helst ville leka i. Här återfinns ett 13 m högt pyramidtorn med tunnelrutschbana från 8 m höjd samt vår spännande Science Fiction Town med sina upphöjda kojor.

Arkitekt: VML Konsult, Stefan Fransson
Entreprenör: Lekab

 

Bildgalleri