,

Bell Tower

Klocktornet är en mäktig syn, men när det börjar spela inser man dess riktiga magi. Genom att dra i repen som hänger från tornet uppnås en hel rad olika toner ifrån dess ljudsystem.

Mer information

Artikelnummer

9.02510 Bell Tower

Höjd

3,9 m

Längd

4,25 m

Bredd

1,95 m

Material

Obehandlad europeisk lärk, pefc-certifierad samt ek

Akustisk effekt

Stark

Känslighet

Ej känslig för vandalism

Övervakning

Ej nödvändigt

Informationstavla

Ingår ej, finns som tillval.

Design

Dorband / Thiele

9.02510 Bell Tower

Ritning