,

Turning Stone

Människan har en inbyggd känsla för tyngd och storlek. Att kunna sätta en massiv granitsten av ordentlig storlek i rörelse kan därför vid första anblick te sig väldigt svårt. Det är det som är finessen med Turning Stone.

Antingen sätts den i rörelse genom en ytterst hög och kortvarig kraftansträngning, vilket kommer naturligt för de flesta. Men det går faktiskt att med en ytterst liten kraftansträngning sätta hela stenen i rörelse, snabbare och snabbare. Faktum är att man kan göra detta genom att bara använda ett finger!

 

 

Mer information

Artikelnummer

10.91520 Turning Stone, 2-3 ton

Varianter

10.91530 – 3-4 ton
10.91540 – 4-5 ton

Känslighet

Ej känslig för vandalism

Övervakning

Ej nödvändigt

Informationstavla

Ej nödvändigt

Material

Massiv granitsten

Design

W. Graubner enligt H. Kükelhaus

Monteringstid

6 timmar

10.91520-10.91540 Turning Stone

Ritning