,

Sound Wall

Sound Wall består av ljudpipor som är monterade på ett metallstativ. Genom att trycka på tangenterna så slår en liten hammare till vald pipa och framkallar en klingande ton. På grund av pipornas olika längder fungerar den som ett instrument som man kan spela enkla melodier på.

Mer information

Artikelnummer

9.06710 Sound Wall

Bredd/Tangenthöjd

1,85 m / 0,8 m

Akustisk effekt

Medium

Känslighet

Ej känslig för vandalism

Övervakning

Ej nödvändigt

Informationstavla

Ej nödvändigt

Material

Varmförzinkat stål, delvis pulverlackat och obehandlad europeisk lärk (PEFC-certifierad)

Design

A. van Leggelo

Monteringstid

1 timme

Installation

Skruvas mot vägg. Inget markarbete eller gjutning nödvändig.

9.06710 Sound Wall