,

Musical Path

Musical Path består av en gummibana fäst på stockar. Förutom rörelseutmaningen om flera använder stigen samtidigt, finns även ett klockspel som sätts igång av rörelserna.

Mer information

Artikelnummer

9.02420 Musical Path

Längd

6,2 m

Bredd

0,8 m

Höjd

0,46 m

Akustisk effekt

Mjuk

Känslighet

Ej känslig för vandalism

Övervakning

Ej nödvändigt

Informationstavla

Ingår ej, finns som tillval.

Design

Dorband / Thiele

9.02420 Muscial Path

Ritning