,

Large Singing Stone

Om man sticker in huvudet i stenen och samtidigt hummar olika toner, upplevs en fantastisk resonans i hela kroppen!

Stenen finns i tre olika storlekar, h: 2,0-2,49m , h: 2,5-2,9 m, h: 2,91-3,05 m.

Mer information

Artikelnummer

10.42020 Large Singing Stone, h: 2,0-2,49 m

Versioner

10.42030 h: 2,5-2,9 m
10.42040 h: 2,91-3,05 m

Basmått

ca. 0,8 x 0,8 m – ca. 1,2 x 1,2 m

Akustisk effekt

Mjuk

Känslighet

Ej känslig för vandalism

Övervakning

Ej nödvändigt

Informationstavla

Ingår

Material

Massiv basaltsten

Design

W. Graubner enligt H. Kükelhaus

Monteringstid

6 timmar

10.42020, 10.42030, 10.42040 Large Singing Stone

Ritning