Fuente

Dricksfontän i stålkonstruktion som finns i tre utföranden: rektangulär, cirkelformad eller elliptisk, samt tre materialval: pulverlackat stål, cortenstål och rostfritt stål. Gallret som täcker avloppet är oavsett version i rostfritt stål.

Kranen aktiveras genom att trycka på knappen varpå ett flöde erhålls under en viss tid. Man behöver inte aktivt stänga kranen själv.

Fontänen är fäst på en avloppstank med bräddavlopp och rör för dränering. Gallret som täcker tanken kan tas bort för att underlätta rengöring.

Inkoppling för tryckvattenledning finns på baksidan av fontänen.

Mer information

Artikelnummer

Rektangulär version
0310064/-65/-60
(pulverlackat/corten/rostfritt)

Cirkelformad version
0310054/-55/-50

Elliptisk version
0310074/-75/-70

Dimensioner

296 x 890 x 990 mm

Vikt

25 kg / 22 kg / 27 kg

Material

Cortenstål, Pulverlackat stål, Rostfritt stål

Design

Raffaele Lazzari