Trä

TRÄ – DET NATURLIGA VALET

Richters favoritval av material är utan tvekan trä. Dess värde som lekmaterial är odiskutabelt. Merparten av all utrustning från Richter tillverkas av lärk som är PEFC-certifierad och avverkats på nära avstånd från fabriken i Frasdorf. Det i centraleuropa mycket vanliga träslaget Robinia används till viss del, dock aldrig på platser där stora laster vilar, som exempelvis gungbommar eller solitära stolpar sammanbyggda av rep, nät etc. Dessutom används ek i viss omfattning.

 

  • Den faktiska känslan av trä är unik och betydligt mer omtyckt av barn, som klart föredrar lekutrustning av trä framför stål, plast eller HPL.
  • Till skillnad från metall blir trä aldrig för varmt i solen, ej heller för kallt på vintern.
  • Trä kommer direkt från naturen och återvänder till densamma när utrustningen är färdiganvänd. Trä är det enda materialet för en sann hållbar hushållning av jordens resurser.
  • Trä är ett organiskt material som tilltalar barnens sinnen och nyfikenhet. Eftersom trä är oregelbundet till formen, vilket vi försöker bevara i våra produkter, utvecklar barnen sina sinnen genom att känna på träknutar, oregelbundenhet och naturliga träsprickor samt se på årsringar, färger och former. Trä är ett spännande material, unikt från produkt till produkt.
  • Lekutrustning i trä är dessutom avslöjande så tillvida att barnen kan utforska hur saker och ting sitter ihop och varför utrustningen ser ut som den gör.
  • Trä är en miljövänlig och förnyelsebar råvara. Vår påverkan på miljön är därför mycket liten, helt i enlighet med företagets högt ställda krav på hushållning av våra resurser.