Stål

STÅL

Trots vår kärlek till trä, är ibland stål ett bättre alternativ. Bland annat passar rostfritt stål mycket bra tillsammans med vattenlek, för att tydligt påvisa vattnet som ett rent, klart element. Materialet låter oss även tillverka kreativa och distinkta former i våra produkter. Rostfritt stål kan även tillsammans med annat högkvalitativt material ge en mycket trevlig estetisk effekt.