Om Richter Spielgeräte

RICHTER SPIELGERÄTE

Föreställ dig en vacker dag med klarblå himmel. Känn doften av trä och lyssna till maskinernas hummande. Humöret på topp. Överallt finns trädjur, broar, torn, ett stort skepp, glänsande metall, färgglada träfigurer och en till synes stor hög med trädstockar, som snart omvandlas till ett underbart lekredskap.

 

Det är med den här bilden i huvudet som Richter har arbetat i över 50 år. Det har fungerat väl och med detta avser vi att barn, ja egentligen alla människor, kan leka och trivas på de platser vi hjälper till att skapa. Det här är enormt viktigt eftersom barn behöver plats att leka på – helst överallt.

En lekplats fungerar bara som ersättare för naturliga lekmöjligheter som tyvärr blivit mindre tillgängliga i det moderna samhället. Stämningen som infinner sig på en lekplats är det avgörande kriteriet för hur väl lekplatsen accepteras av barnen.

Utbudet av utrustning är inte så viktigt som många tror. Även mycket enkelt utrustade lekplatser kan bli ett utrymme för välbefinnande så länge den så viktiga atmosfären respekteras, förstås och ges utrymme i utförandet.

Inom företaget försöker man även skapa en god atmosfär för sin personal genom en hög grad av självbestämmande, en positiv arbetsmiljö och ett fokus på människa istället för maskin i tillverkningsprocessen. Det blir speciellt viktigt att säkerställa att det finns en hög grad av självbestämmande då Richter är ett företag där inte bara många lantbrukare från regionen arbetar, flera av dessa gör det via egna verksamheter hemma.

Detta förtroende skapar också en känsla av stolthet och ansvar för produkten som vi alla kan dra nytta av i slutändan.

Richter använder följande ledstjärnor i sitt arbete:
  • Självbestämmande
  • Enkelt underhåll
  • Nödvändig säkerhet
  • Högt lekvärde
  • Långsiktig stabilitet
  • Starkt miljöfokus

Viktigt att tänka på är att lekutrustning inte är konstverk som ska betraktas. Barn använder dem, det är den enda anledningen till att de finns. Därför måste de alltid vara i toppskick, något som endast kan uppnås med noggrant underhåll. Detta garanterar förstås säkerheten men är också ett sätt att behålla lekvärdet för lång tid framåt.

Säkerhet

”As much safety as necessary” – Detta är en grundläggande princip bakom utformningen av Richters lekredskap. Decennier av deltagande i och ofta ledande av arbete i tyska och europeiska arbetsutskott har gett Richter den nödvändiga expertisen för att kunna efterleva detta på bästa möjliga sätt. Lekutrustningen är förstås certifierad av TÜV i enlighet med EN1176.

Lekvärde

Lekvärdet är alltid det centrala fokuset för våra ansträngningar att skapa framgångsrika lekatmosfärer för barn och ungdomar. Lekvärdet bakom många av våra produkter, som blivit givna inslag på de flesta av dagens lekplatser, har visat sig vara banbrytande och har haft ett avgörande inflytande på den nuvarande tanken och utformningen av lekplatser i både Tyskland resten av Europa och större delar av övriga världen.

Miljöfokus

Ända sedan Richter Spielgeräte bildades 1967 har naturen och dess resurser varit en hjärtefråga. Det är av denna anledning man ägnar särskild uppmärksamhet åt ursprunget och hanteringen av allt trämaterial och nästan uteslutande använder hållbarhetscertifierat virke från närliggande skogar i Österrike. Man undviker medvetet att behandla redskap med färger eller lacker eftersom man vill ge barnen upplevelsen av naturligt trä. Men om en färgpunkt hittar sin väg till utrustningen är det alltid en vattenbaserad, miljövänlig akrylfärg.

Några fakta om Richter Spielgeräte

Grundat – 1967
Anställda – 80
Underleverantörer – 4
Företagets lokaler – 10.000 m²
Produktionslokaler – 1.500 m²
Antal produkter – 500 stycken