Nyhetsarkiv

6 konkreta tips för bättre tillgänglighet

Tillgänglighet och inkludering är komplexa frågor som alldeles för ofta förenklas ner till enkla lösningar. Vi tror på att arbeta för att erbjuda inkluderande lek oavsett förutsättning, men att det ska vara på lika villkor. Alla behov kan inte mötas i alla funktioner och det är inte nödvändigt. Vi kommer inom kort att presentera en