Garantivillkor

GARANTIVILLKOR I KORTHET

Grundläggande för nedan fastställda garanti är att produktens underhållsanvisning har följts och att eventuella arbetsmoment utifrån detta utförts kontinuerligt sedan produktens installationsdatum.

5 år på bärande trädelar av lekutrustningen, exempelvis gungställningar och delar av lekutrustningen som bär upp hela konstruktionen och har kontakt med mark.

10 år på detaljer i varmförzinkat eller rostfritt stål.

2 år på övriga detaljer.

 

Trävirke och dess egenskaper

Sprickor är oundvikliga och kommer alltid att uppstå när vi använder detaljer i trä, i synnerhet produkter av massiv trästock. Sprickan uppkommer då trä torkar och innebär således inte att mängden trä har minskat, utan att mängden vatten har minskat. Detta påverkar därmed inte trävirkets stabilitet eller bärande funktion. Träsprickan kommer att öka och minska beroende på rådande luftfuktighet.

Sprickor som medför risk för fingrar att fastna är normalt inte ett problem med träsprickor i lärk och ek då sprickan är v-formad.

På platser där sprickorna inte utgör någon påverkan på produktens säkerhet eller stabilitet skall inga förbättringar eller förändringar av sprickbilden företas.

Kvistar, kådfickor och utfällning av kåda är en naturlig företeelse som inte täcks av denna garanti.

Ytor av trä behöver inte behandlas eller underhållas. Vid sprickor med vassa kanter bör dessa slipas ned så att kanterna är mjuka. Eventuella flisor kan också slipas ned vid behov.