Stiliom

Om Stiliom


Stiliom har varit verksamt i branschen sedan 2010. Tillsammans med erkända samarbetspartners inom park- och lekutrustning kan vi erbjuda produkter, upplevelser och tjänster av högsta kvalitet med ett tydligt mervärde. Vår målsättning är att alltid hålla högsta möjliga servicenivå och att i alla lägen känna stolthet över de produkter och tjänster vi levererar.


Lekutrustning

Vi är generalagent för Richter Spielgeräte GmbH, beläget i Frasdorf utanför München i södra Tyskland. På Richter har man sedan 50-talet år tillbaka tillverkat lekutrustning av lärk, ek, robinia och stål. Högt lekvärde är bästa kvalitet. Samtliga produkter är genomtänkta för att hela tiden erbjuda just detta. Lekvärde uppnås inte bara genom produkternas funktion, utan även genom taktila värden som våra naturliga material ger.

 

Skate- och cykelramper
Vi är även generalagent för Rhino Skateramps i Sverige. Belgiska Rhino är ett högkvalitativt företag med stor erfarenhet av cykel- och skateramper och har hundratals installationer världen över, varav ett 50-tal i Sverige. Rhino är t om det enda Europeiska företaget som erhållit ett skriftligt erkännande av SPAUSA (American Skate Park Association of the United States of America). Samtliga produkter är certifierade enligt gällande säkerhetsnorm SS-EN14974

 

Djurskulpturer
Vi är stolta över att vara återförsäljare för den danska konstnären Lissy Boesen. Hennes djurskulpturer av betong och krossad granit har glatt såväl barn som vuxna under flera decennier. De är ett uppskattat inslag i den offentliga miljön i hela Sverige och fungerar inte bara i samband med lekplatser, utan även som utsmyckningar på gator och torg.

 

Vår filosofi
Vi har en starkt grundad filosofi inom företaget. Denna går ut på att vi inom parkutrustning alltid ska erbjuda inbjudande och funktionella produkter för urbana miljöer, och vara ett bollplank till kreativa aktörer på marknaden. När det gäller lekutrustning är vi ambassadörer för vårt eget arbetssätt Risk In Play som verkar för att införa ett visst mått av risk i barnens lek.  Vi tenderar idag att producera allt fler lekplatser vars huvudmål är säkerhet och glömmer därmed det viktigaste av allt. Lekvärdet. Vi vill slå ett slag för vikten av att införa risk i leken. Vi berättar mer om detta under menylänken ”Risk in Play – vårt arbetssätt” här i menyn till höger.

 

Personalpolitik
Det är viktigt att våra anställda känner att de fyller en viktig funktion och att de ständigt utbildas inom våra verksamhetsområden. En god arbetsmiljö, och inte minst – roligt på jobbet är för oss två viktiga punkter. Hela verksamheten är transparent och medger för alla anställda att känna sig som en del av en gemensam helhet, där hierarki eller utanförskap inte existerar.

 

Miljöpolicy
Företagets miljöpolicy är skriven för att vara ett verktyg och en påminnelse om att vi hela tiden ska söka finna de miljömässigt bästa lösningarna inom hela vår verksamhet. Som exempel kan nämnas vår lekutrustning som till största delen tillverkas av europeisk lärk. Denna fungerar som lavinskyddande skog i Alperna, men måste när den nått en viss ålder huggas ned då den lavinskyddande effekten inte längre kvarstår. Lärken avverkas och används därefter för tillverkning av vår lekplatsutrustning. Trädet har därmed tjänat två viktiga syften under sin livstid, varefter det slutligen återgår till naturen. Transporter sker alltid med företag vars miljöarbete tydligt framgår och efterlevs.

 

Jämställdhet
På Stiliom är jämställdhet och människors lika värde av största vikt. Detta genomsyrar hela vår verksamhet. Vi tror på en mångfald av människor av olika kön och bakgrunder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kontakta oss

Tel. 054-13 77 70
Int. +46 54 13 77 70
info@stiliom.se

Mån - fre 08.00 - 16.30

Generalagent för

Richter Spielgeräte

.