Stiliom

Högt lekvärde är bästa kvalitet

Richter Spielgeräte har i över 40 år tillverkat utrustning som stimulerar människans sinnen. Företaget har en genuin passion för lek och utrustningen kännetecknas av högt upplevelsevärde, rollspel, utmaning, samspel och gruppgemenskap. Stiliom startade samarbetet med Richter Spielgeräte våren 2010. Det berodde framför allt på en tydlig samsyn när det gäller lek och sinnesupplevelser. Den utrustning vi vill erbjuda förenar ett tydligt lekvärde med byggkvalitet, materialval och taktila upplevelser. Självfallet är säkerhet oerhört viktigt, men lekvärdet måste alltid utgöra grunden. Lekutrustning blir inte använd bara för att den är säker.

Lekvärdet genomsyrar därför hela den produktportfölj vi erbjuder i samarbete med Richter. Utbudet av lekfunktioner är dessutom så brett att det inte kan delas in i klassiska kategorier som fjäderlek och gunglek. Sortimentet bygger nämligen inte på flera varianter av samma slag, utan är i sig unika produkter med unika upplevelser.
Våra temasidor

För ytterligare fördjupning förutom produktgrupperna ovan till höger, har vi sammanställt följande temasidor:

Klätterlek - temasida Vattenlek - temasida om vattenlekplatser


 

Kontakta oss

Tel. 054-13 77 70
Int. +46 54 13 77 70
info@stiliom.se

Mån - fre 08.00 - 16.30

Generalagent för

Richter Spielgeräte

.