,

Water Building Site

Vattenarbetsplatsen ger barnen stora möjligheter att utöva moment som liknar vuxenlivets byggplatser. Här främjas såväl motorik som samarbete och rollspel. Det här är en väldigt speciell variant, med vattenpump uppe på plattformen, med möjlighet för barnen att kombinera leken med sand OCH vatten samt transportera vattnet ner från plattformen till marknivå via rännor och bakbord.

Mer information

Artikelnummer

L5.09500

Dimensioner

3,1 x 2,6 m

Säkerhetsyta

5,7 x 5,5 m

Fallhöjd

1,5 m

Material

Obehandlad europeisk lärk, PEFC-certifierad

Design

G. Beltzig

5.17510 Top of Playground pump

Pump avsedd för att suga upp vatten från EJ trycksatt vattenkälla. Via ett fristående ventilsystem kan även tryckvattenledning användas, kontakta Stiliom för mer information om detta.

Teknisk information
Sughöjd: 2,5 m
Max distans till vattenkälla: 6 m
Volym/pump: 0,75 l
Inkoppling: Utvändig gänga 1 1/4″ (går även med slangklämma)
Slangdimension: 1″
Typ av slang: Vakuumslang

5.09500 Water Building Site

Produktdokument